lördag 4 november 2023

Solbörn recenserad av Peter Björkman

Kim Elfvings debut Solbörn recenserad av Peter Björkman på tidskriften Ad Lucem: https://adlucem.fi/recension-solborn/lördag 7 oktober 2023

Christer Boberg på engelska


Chapbook med 26 dikter av Christer Boberg i engelsk översättning av Agnes Broomé, Nichola Smalley och Anna Tebelius. 100 kronor plus porto.
 

torsdag 20 juli 2023

Unicabox microförlag, utgivning 2023

Unicabox är Sveriges nyaste microförlag.

De första titlarna finns nu tillgängliga, två dikthäften och en fullängdsdiktsamling. 


Check • kex för själen

Check # 1: Kim Elfving debuterar med Solbörn, prosadikter sprungna ur en förfluten era (100 kronor)

Check # 2: långdikten Ändå av Christer Boberg som rör sig våglikt mot medvetandets slut (100 kronor)


Diktsamling

Ljusprolog av Christer Boberg, med 93 dikter som färdas genom inre och yttre landskap (190 kronor)


Paketpris: 350 kronor.

Porto tillkommer.

Vill du recensera våra titlar? Skicka oss ett mejl.

Kontakt: unicabox[at]fripost.org

Solbörn recenserad av Peter Björkman

Kim Elfvings debut Solbörn recenserad av Peter Björkman på tidskriften Ad Lucem: https://adlucem.fi/recension-solborn/